Göteborgs Stad
Film / Kampanj

Projektledare: Debby Pernevik
Produktionsledare: Lolo Björnham
Art Director:  Simon Alverman
Copywriter: Marcus Dennemark
Byrå: Start Communication

Att tala med en karriärvägledare innan man ger sig ut i studier eller arbete är ett bra sätt att säkerställa att man fattar välgrundade beslut om sin framtid. Risken är annars att man hamnar i ett yrke eller en karriärbana som inte passar en. Denna insikt låg till grund för en kampanj som vi tog fram för Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg, som syftade till att stärka kännedomen om att Arbvuxs karriärvägledare finns här för att erbjuda studie- och yrkesvägledning till göteborgare som behöver hjälp att ta nästa steg i sin utvecklingsresa.

Genom att måla upp olika humoristiska yrkesval som folk försatt sig i på egen hand kunde vi enkelt förmedla budskapet att man bör, innan man fattar ett beslut om sin framtid, prata med någon som kan hjälpa en hitta vägen mot den karriär man är ämnad för. Annars kan det bli fel.

+46 735 15 54 82
simonalverman@gmail.com