Flag

InterEast
Visuell identitet

Projektledare: Claes Broström
Designers: Simon Alverman & Viktor Ekelund

Familjeföretaget InterEast var i behov av en ny visuell identitet som bättre skulle spegla verksamhetens kultur och värderingar. En kultur som präglas av en god miljöpolicy och vikten av allas lika värde.

Symbolen är en stark identitetsbärare och baseras på företagets initialer, som tillsammans bildar en flagga att samlas under. Denna kompletterades med en modern och inbjudande typografi samt en uppdatering av tidigare färgpalett för att bibehålla igenkänning och skapa ett mer samtida uttryck.

Poster_V2
Red_InterEast
Type_2
Container
Lastbil_Sida
Lastbil_Hytt
black
Visitkort
Brevpapper

+46 735 15 54 82
simonalverman@gmail.com