Flag

InterEast
Visuell identitet

Projektledare: Claes Broström
Designers: Simon Alverman & Viktor Ekelund

Familjeföretaget InterEast var i behov av en ny visuell identitet som bättre skulle spegla verksamhetens kultur och värderingar. En kultur som präglas av en god miljöpolicy och vikten av allas lika värde.

Den nya identiteten baseras på en stark symbol som utgår från företagets initialer och som ska bygga intern stolthet och gemenskap. Denna kompletterades med en modern och inbjudande typografi samt en uppdatering av tidigare färgpalett för att bibehålla igenkänning och skapa ett mer samtida uttryck.

Poster_V2
Red_InterEast
Type_2
Container
Lastbil_Sida
Lastbil_Hytt
black
Visitkort
Brevpapper

+46 735 15 54 82
simonalverman@gmail.com