Allevi-symbol

Allevi
Visuell identitet

Projektledare: Sara Åhman
Designer:  Simon Alverman
Copywriter: Marcus Dennemark
Byrå: Start Communication

Allevi är ett e-hälsobolag som erbjuder marknadsledande webbtjänster för omsorgssektorn i Sverige. När vi inledde vårt samarbete med Allevi hette företaget Kaustik, och befann sig mitt uppe i en förändringsprocess sprungen ur organisatoriska förändringar, en god organisk tillväxt och en rad nya förvärv. Till följd av detta fanns en vilja inom företaget att förtydliga sin marknadsposition och sitt erbjudande gentemot kunderna. 

För att skapa samsyn internt och tydligt definiera framtidsvisionen för bolaget inleddes arbetet med en varumärkesworkshop, som gav upphov till en ny varumärkesplattform. Med hjälp av plattformen kunde vi ta fram ett nytt koncernnamn, en ny visuell identitet och språklig tonalitet, webbdesign samt en ny varumärkeshierarki för samtliga dotterbolag. Resultatet blev ett kommunikativt och sammanhållet yttre – en varumärkestransformation med teknik och mänsklighet i symbios.

allevi-logo-rectangle
allevi-grid-symbol
Allevi-payoff
Allevi-Colors
allevi-tote
Allevi-landningssida
Allevi-type-1
Allevi-type-blue
Allevi-powerpoint

+46 735 15 54 82
simonalverman@gmail.com